Podium Gym Solutions Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
Podium Gym Solutions Oy 0806629-0
Koskenparras 10
55100 Imatra
Puh: 020 7288 760
S-posti: toimisto@pgs.fi


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Podium Gym Solutions Oy
Koskenparras 10
55100 Imatra
Puh: 020 7288 760
S-posti: toimisto@pgs.fi

Rekisterin nimi:
Podium Gym Solutions Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
- Podium Gym Solutions Oy:n verkkokaupan asiakassuhteiden
hoitamiseksi
- kuntoväline vuokra-asiakkaiden asiakassuhteen hoitamiseksi
- kuntosaliasiakkaidemme asiakassuhteen hoitamiseksi
- sähköpostimarkkinointi ja uutiskirjeet Creamailerin ja Sendinbluen kautta

Oy:n verkkokauppa
- verkkokaupan sivustoa ylläpitää Litium AB
- maksuliikenteen rajapinnan ylläpitäjä on Litium AB
- maksuliikenne tapahtumat verkkokaupasta välitetään Klarna Bank AB:lle
- asiakas- ja laskutustiedot kirjataan Visma Solutions Oy:n Netvisor
taloushallinto-ohjelmaan. Ohjelman käyttö tapahtuu Azets Insight Oy:n
kautta.
- verkkokaupan tilauksien lähettämistä varten asiakastietoja käytetään
seuraavien tavarantoimittajien ohjelmissa
o Posti
https://www.posti.fi/liitteet/hinnatjamaksutavat/ehdot/osoitetietoj
arjestelma_tietosuojaseloste_fi.pdf
o Matkahuolto
o https://www.matkahuolto.fi/hyva-tietaa/rekisteriselosteet/
o Kaukokiito

Podium Gym Solutions Oy:n vuokra- ja kuntosaliasiakasrekisterin
tietosisältö:

Henkilön yksilöintitiedot
- nimi
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
Tuotetiedot
- vuokratut laitteet

Säännönmukaiset tietolähteet:
Podium Gym Solutions Oy:n verkkokauppa, kuntolaitteidemme
vuokrasopimukset ja kuntosalimme salijäsenyyssopimukset sekä uutiskirjeen tilauslomake. Podium Gym
Solutions Oy:n omaan asiakasrekisteriin ei tallenneta mahdollisesti muualta tulevia tietoja.

Tietojen säännönmukainen luovutus:
Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjältä muualle.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle:
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Podium Gym Solutions Oy:n rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto:
- mapeissa lukituissa kaapeissa
- kaapit sijaitsevat toimistotiloissa jotka ovat lukittu kun niissä ei ole
henkilökuntaa paikalla
ATK:lla käsiteltävä aineisto:
- kaikki henkilörekisteriin liittyvä aineisto on salasanalla suojatuissa
tiedostoissa
- atk-laitteissa on ajanmukaiset tietoturva- ja suojausohjelmat, F-Securen ohjelmat
- käyttöjärjestelmien tietoturvapäivitykset ajantasalla
- henkilökunta tiedostaa edellä mainittujen ohjelmien ajan tasalla olemisen
tärkeyden

Manuaalisen aineiston hävittäminen:
- päättyneiden vuokrasopimusten sopimukset tuhotaan asianmukaisesti
silppurissa
Podium Gym Solutions Oy ei kerää eikä talleta henkilöasiakkaiden
henkilötunnuksia. Henkilötunnuksen käyttöön voidaan erikseen pyytää
asiakkaalta lupa luottotietojen varmistamiseksi.

Tarkastusoikeus:
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisterissä oleva omat tietonsa. Pyynnön
tarkastusta varten voi tehdä soittamalla yrityksemme numeroon 020 7288 760
tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: toimisto@pgs.fi
Lisätietoja tarkastusoikeudesta: www.tietosuoja.fi/1676.htm.*

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista. Lisätietoja tietojen korjaamisesta: www.tietosuoja.fi/1676.htm.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää
rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta varten.