Siirry sisältöön

Soututekniikka

On selvää että kovaa mennäksemme tarvitsemme hyvän fysiikan lisäksi erinomaisen soututekniikan!

Soututekniikka

Yllätyksekseni ajatus oikeasta soututekniikasta vaihtelee melkoisesti ryhmäni sisällä. Tekniikan ja ajattelun yhtenäistäminen ovat fysiologian kehittämisen kanssa kovimmat haasteet kun yritämme saada pariaironelosen vauhtiin. Minulla on selvä käsitys siitä millä tavoin haluan soudettavan ja tässä artikkelissa yritän pukea ajatuksiani sanoiksi. Tekniikan ymmärtäminen on tärkeää; jos urheilijalla on oikea ajatus soututekniikasta hän voi keskittyä siihen kaikessa harjoittelussaan. Tämä on huomattavasti tehokkaampaa, kuin ”pelkkä” treenaaminen vailla oikeaa ajatusta.

Tutkailkaamme ensin muutamaa perussääntöä jotka vaikuttavat siihen miten meidän tulisi soutaa.

Vesi

Vesi ei ole helppo elementti. Meidän täytyy saada airon lavalla ote vedestä, vähän samaan tapaan kuin uimari ottaa vedestä kiinni kädellään. Ajattelen että airot ovat ainoastaan käsiemme jatke. Alkuvedon kulman täytyy olla riittävän suuri, koska lavan täytyy olla vedessä pitkään jotta ehdimme sen avulla kiihdyttää veneen vauhtia riittävästi. Vedon pituus ennen tappilinjaa on tärkeä koska sillä alueella vaikuttaa hydrodynaaminen noste, joka on eteenpäinvievä voima.

Vedon pituus ja ennen kaikkea alkuvedon pituus ovat tärkeitä, mutta samaan aikaan meidän täytyy muistaa, että emme saa liikkua veneessä pystysuunnassa. Pystysuunnassa tapahtuva liike on hukattua energiaa, penkillä ei saisi koskaan olla ”paljoa” painoa. Energiaa suuntautuu tällöin turhaan aallonmuodostukseen. Mikäli yritämme potkaista voimakkaasti alkuvedossa, työskentelemme vettä vastaan, emme niinkään liikuta venettä, ja väsytämme itsemme prosessissa. On syytä yrittää maksimoida vedon pituus muistaen sen, että liikkumisen täytyy pysyä horisontaalisena. Ne osat vedosta jossa täytyy liikkua pystysuunnassa, pyritään hoitamaan käsillä. Kädet ovat kevyet ja hienomotoriikka käsillä onnistuu helpoimmin. Alkuvedossa meidän tulisi vain antaa lavan pudota veteen ja loppuvedossa painaa lapa ylös vedestä pelkillä käsillä.

Kuinka ottaa vedestä kiinni?

Vuosikausia pyysin urheilijoitani ottamaan vedestä kiinni nopeammin, emme kuitenkaan onnistuneet nopeuttamaan kiinniottoa tällä tavoin. Muutin neuvoani siten että annoin urheilijoille aikaa asettaa lavan veteen huolellisesti ennen kuin siihen kohdistettaisi painetta. Sallin heille niin paljon aikaa kuin he tarvitsivat tehdäkseen veteen menon tarkasti. Näiden neuvojen seurauksena veteen meno aikaistui ja tuli suoraviivaisemmaksi, veto piteni ja veneen vauhti parani.

Lavan tulisi olla käännetty vetoasentoon muutama kymmenys ennen kuin se asetetaan veteen. Kääntämisen voi aloittaa rauhallisesti jo silloin kun alamme koukistaa jalkojamme alkuvetoa kohti mennessä, näin meillä on siihen paljon aikaa, olemme riittävän ajoissa valmiina ja voimme asettaa lavan veteen rennosti ja helposti. Veto alkaa puhtaasti sillä että lähdemme puristamaan jaloilla lapaa vettä vasten. Vesi pitää lavan lähes paikoillaan veneen pituussuunnassa.

On tärkeää tuntea vesi kädellä vaikka airo onkin käden ja veden välissä, pitää käsi rentona, silloin lapa pysyy oikeassa syvyydessä ja tekemämme työ vie venettä eteenpäin.

Ote vedestä

Vedon aikana tavoitteena on luoda tasainen paine lapaan kuljettamaan venettä eteenpäin. Paine kiihdyttää veneen vauhtia niin kauan kuin se on suurempi kuin veden aiheuttama kitka. Tehdäksemme vedon taloudellisesti meidän tulee ainoastaan huolehtia siitä että veto säilyy riittävän pitkänä. Veneen vauhti kiihtyy sitä enemmän mitä suurempi ja voimakkaampi luomamme paine on. Parhaiten tämän voi toteuttaa puristamalla jaloilla tasaisesti, jatkamalla painetta vartalolla ja viimeistelemällä vedon käsillä.

Alkuveto asennossa jalat tuottavat voimaa melko hitaasti, mutta siinä vaiheessa veneen vauhti on hitaimmillaan, joten nopeus ei ole kovin tärkeää.

On tärkeämpää puristaa jalat suoriksi ja nojata veteen tasaisen voimakkaasti. Mikäli onnistumme toteuttamaan vedon yllä kuvatulla tavalla, tulee voimakäyrästä lähes automaattisesti oikea. Tasainen voima tuottaa veneen vauhtiin hyvän kiihtyvyyden vedon aikana, ja mitä enemmän voimaa ja tahtia, sen kovempaa vene kulkee.

Loppuveto

Meidän tulee yrittää lopettaa veto puhtaasti. Energiamme ja voimamme on käytetty parhaiten ennen tappilinjaa. Tämä tarkoittaa sitä että jalkojen ja vartalon työ on tärkeämmässä osassa kuin käsiemme työ. Käsillä meidän tulee ainoastaan pyrkiä jatkamaan jalkojen ja vartalon tuottamaa painetta, mutta emme saa olla käsillä liian aggressiivisia jotta emme häiritse veneen kulkua.

Sisäsoutulaitteella väkivaltainen rytkäys vedon lopussa saattaa tuottaa hyvän tuloksen laitteen monitorille, mutta ei toimi vesillä.

Palautus

Veneen vauhti on suurimmillaan välittömästi vedon jälkeen. Meidän tulee kunnioittaa tuota vauhtia ja yrittää olla häiritsemättä sitä. Rentous on tässä kaikkein tärkeintä. Palautus kannattaa aloittaa käsillä, jatkaa sitä vartalolla ja lähteä rullaamaan penkillä kohti alkuvetoa vasta sitten kun kädet ja vartalo ovat jo valmiit uuteen vetoon.

Tunteen palautuksessa tulisi olla äärimmäisen helppo. Jännitykset veneen sisällä palautuksen aikana tuhoavat vauhdin. On äärimmäisen tärkeää että kaikki ymmärtävät liikkua palautuksessa samalla tavoin. Palautusnopeus tulisi olla sama alusta aina veteen saakka. Tarkoitan tällä nopeudella sitä nopeutta joka kädellä on kun se lähtee sylistä viemään airoa kohti uutta alkuvetoa. Tämä nopeus tulisi säilyttää samana siihen saakka kun lapa asetetaan jälleen veteen. Kiihdytykset ja hidastukset vaativat energiaa ja tekevät rytmin seuraamisen hankalaksi.

Lavan tulisi palautuksessa olla niin korkealla että se mahtuu kääntymään vetoasentoon osumatta veteen. Lavan tulisi kääntyessään jo hieman lähestyä vettä jotta pääsemme veteen kiinni suoraan palautuksesta. Tyypillinen virhe on se, että kääntäessään lapaa vetoasentoon urheilija samalla painaa airon kädensijaa alaspäin ja lapa on menossa ylös silloin kun sen pitäisi jo lähestyä vettä. Seurauksena on että tulee kiire laittaa lapa veteen ja se menee sinne liian korkealta – ja liian syvälle. Virhe aiheuttaa myös sen että vetopituus jää vajaaksi.

Taloudellisuus

2000m on pitkä matka soutaa kovaa. Tavoitteena on mennä rennosti ja kovaa, jotta voimme käyttää koko fyysisen kapasiteettimme veneen kuljettamiseen eteenpäin.

Harmonia on avain kilpailuun. Harmonian ollessa hyvä, urheilijat suoriutuvat hyvin. Harmonian tai tuntuman ollessa huono, ei ole mahdollisuutta saavuttaa optimaalisia tuloksia. Paras tapa saavuttaa harmonia on rentoutua ja liikkua veneen mukana. Jokaisen liikkuessa samaan aikaan samaa vauhtia samaan suuntaan on harmonia helppo kokea. Koko venekunnan tulee keskittyä harmoniaan sekä kilpailuissa että harjoituksissa. Aggressiivisuus ja harmonia eivät sulje toisiaan pois, vaan ovat molemmat läsnä huippusuorituksissa.

Talviharjoittelu sisäsoutulaitteella

Talviharjoittelu voi edesauttaa pahojen tapojen syntymistä, sillä ergometri antaa hyvän tuloksen siinäkin tapauksessa että soututekniikka on puutteellinen. Ergometri mittaa lähes yksinomaan fysiologiaa.

Meidän tulee siis ergoharjoittelussa keskittyä tekniikkaan entistä huolellisemmin. On hyvä käyttää slideja jotka antavat hieman lähempänä oikeaa elementtiä olevan tunteen. Slidejen avulla soutulaitteista voi myös tehdä kaksikoita, kolmikoita, nelosia jne. Käytämme slideja niin paljon kuin on mahdollista, käytämme myös suhteellisen pieniä vastuksia jotta liikenopeudet pysyvät yllä paremmin.

Lue lisää sisäsoutekniikasta.

Flow

Tavoitteena on helppo ja luonnollinen tunne veneessä oli tahti mikä tahansa. Flow on tunne joka tekee suorituksesta luonnollisen, helpon ja tarkan. Uskon että flow on läsnä jokaisessa huippusuorituksessa lajista riippumatta, näin soudussakin. Kaiken pitää tuntua helpolta ja kuitenkin voimakkaalta, koko kilpailun ajan. Flow antaa meille tilaisuuden antaa kilpailuun kaikkemme. Tarvitsemme Flow:ta voittaaksemme.

Eri veneluokat

Soututekniikka vaihtelee hieman veneluokasta riippuen. Yksiköissä näemme eri tyylejä kaikkein eniten. Yhteistä menestyville yksikkösoutajille on kuitenkin rentous. Kaksikoissa, nelosissa a kahdeksikoissa on ratkaisevaa soutaa joukkueena. Eri valmentajat vaativat eri tyylejä suojateiltaan, mutta ilman hyvää harmoniaa on mahdotonta olla nopea. Kahdeksikossa on mahdollista olla hieman aggressiivisempi verrattuna pariairosoutuun.

On selvää että kovaa mennäksemme tarvitsemme hyvän fysiikan lisäksi erinomaisen soututekniikan!

Lue myös:

Kilpasoutuharjoittelun suunnittelu